"Drzwi otwarte" w Klubie Seniora

Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów na "Drzwiach otwartych" Klubu Seniora mieszczącego się przy ul. Osiedle Sudeckie 10 pojawiły się tłumy. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach Pani Izabela Siekierzyńska przedstawiła główne założenia Klubu natomiast Pani Agata Koperska, która na co dzień będzie zajmowała się organizacją zajęć w Klubie, przedłożyła ofertę Klubu oraz przedstawiła wykwalifikowaną kadrę, która prowadzić będzie takie zajęcia jak: joga, kinezyterapia, ćwiczenia korekcyjne czy warsztaty plastyczne. 

   

POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach poszukuje chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. 
     

  WAŻNE!
12.02.2018
Kasa Ośrodka od dnia
12 lutego 2018 r. czynna będzie wyłącznie od godz. 11.30 do godz. 14.00. Przypominamy, iż kasa znajdować się będzie w budynku Dworca PKP (ul. Plac Dworcowy 1) w punkcie dawnej kasy biletowej. 

Od października 2018 r. osoby które nie odbiorą świadczeń pieniężnych w terminie określonym decyzją administracyjną będą mogły je odebrać dopiero w ostatnim dniu czynnej kasy w danym miesiącu. 

ZOBACZ:


ZMIANA SIEDZIBY OPS
12.01.2018
W związku z remontem budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy ul. J. Piłsudskiego 8 informujemy, że wydziały Ośrodka będą mieściły się przy ul. Świdnickiej 7 (budynek MZN) oraz przy ul. Plac Dworcowy 1 (teren dworca PKP).

| więcej ... |


INFORMACJA 
23.01.2017
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, że w związku z centralizacją podatku VAT w Gminie i jej jednostkach podległych, od dnia 1.01.2017 roku obowiązują następujące dane do wystawienia faktury:

Nabywca:
Gmina Świebodzice
ul. Rynek 1
58-160 Świebodzice
NIP 884-23-65-249

Odbiorca:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
58-160 Świebodzice


Klubu Seniora ZAPRASZA
18.03.2019
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Klubu Seniora. Cieszy nas ogromne zainteresowanie ze strony mieszkańców a przede wszystkim codzienny uśmiech na twarzy odwiedzających nas Seniorów. Wielu z nich już dokonuje rzeczy, które wcześniej uznawali za niemożliwe... a to dopiero początek.

| więcej ... |


Mieszkanie chronione
07.01.2019
Prezentujemy gotowe już w pełni wyposażone, oczekujące na pierwszych lokatorów mieszkanie chronione treningowe utworzone przy ul. Ofiar Oświęcimskich 20/3, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsje oraz niewidomych.

| więcej ... |


Więcej osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny
24.01.2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

| więcej ... |


Porady prawne zostały wznowione
18.01.2019
Informujemy, że od dnia 18 stycznia 2019 zostały wznowione porady prawne.
Radca Prawny: Ewa Suproń – Walenta 
przyjmuje w każdy piątek w godz. od 14.00 do 17.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Plac Dworcowy 1

Uroczystość wigilijna w miejskiej jadłodajni
27.12.2018
W myśl tej przepięknej kolędy w dniu 22.12.2018 r. na zorganizowanej przez Burmistrza Miasta Świebodzice oraz Ośrodek Pomocy Społecznej uroczystości wigilijnej w miejskiej jadłodajni spotkali się najbardziej potrzebujący mieszkańcy Świebodzic. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w intencji mieszkańców Świebodzic prowadzoną przez Jego Ekscelencję Ks. prof. dr hab. Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego w Parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego.

| więcej ... |


Wigilia w Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach
20.12.2018
Tradycją jest aby poprzez przełamanie się opłatkiem pojednać się z bliźnimi. Od kilku już lat w Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach odbywa się uroczystość wigilijna zbliżająca władze Miasta Świebodzice z najmłodszymi mieszkańcami a także samych wychowanków, którą w tym roku poprowadził Kierownik placówki Pan Krystian Wołoszyn. 

| więcej ... |


Paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Świebodzic
17.12.2018
Świąteczną tradycją stało się przygotowywanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Świebodzic. W tym roku przewidziano 250 paczek o wartości 100,80 zł każda.
 

| więcej ... |


HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 2018/2019
17.12.2018
  • świadczenie wychowawcze
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia rodzinne

| więcej ... |


Apel "Nasza pomoc może uratować ludzkie życie"
11.12.2018
Każdy z nas odczuwa skutki nadchodzącej zimowej aury. Spadek temperatur oraz coraz krótsze dni najbardziej dotkliwe są jednak dla osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo. Dlatego też zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli - interesujmy się losem takich osób i zadbajmy o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może uratować ludzkie życie!

| więcej ... |


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
06.12.2018
W dniu 5.12.2018r. w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest nam miło poinformować, że z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wyróżnienie otrzymało 5 wolontariuszy, którzy na co dzień bezinteresownie pomagają innym poświęcając własny czas.

| więcej ... |


Trwają prace remontowo-budowlane w lokalu przeznaczonym na mieszkanie chronione
27.11.2018
Przypominamy, że mieszkanie skierowanie będzie dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsje oraz niewidomych.

| więcej ... |


Informacja dla organizacji pozarządowych zainteresowanych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 w Podprogramie 2018
27.11.2018
Informujemy, że od 1 października 2018 obowiązują nowe wytyczne w kwalifikowaniu osób potrzebujących – ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2018 wynosić będą
1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

| więcej ... |


Światowy Dzień Białej Laski
18.10.2018
W dniu 17.10.2018r z Okazji Światowego Dnia Białej Laski miało miejsce uroczyste spotkanie członków Świebodzickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Na uroczystości był obecny Pan Bogdan Kożuchowicz- Burmistrz Miasta Świebodzice Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowały Pani Izabela Siekierzyńska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach oraz Dorota Rychlik.

| więcej ... |


OŚWIADCZENIE
12.10.2018
Oświadczam, że informacje zawarte w wypowiedzi Pana Pawła Ozgi, zamieszczone w artykule ”Kandydat prawdę Ci powie” w „ Gazecie Świebodzic” nr 103 (41) 12-18.10.2018 są nieprawdziwe i żądam ich sprostowania.
 
Nieprawdą jest jakoby Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach „tłumaczyła się w sądzie o stosowanie mobbingu” wobec któregokolwiek z pracowników. W okresie od kiedy zajmuję stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach zarówno przed Sądem Rejonowym w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jak również przed żadnym innym sądem nie toczyła się sprawa o mobbing w stosunku do pracowników bądź pracownika OPS.
 
Wobec powyższego do „Gazety Świebodzic” zostanie wysłane żądanie sprostowania nieprawdziwych informacji, a w przypadku braku reakcji sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Izabela Siekierzyńska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach


Projekt socjalny "Babie lato"
26.09.2018
Dnia 19.09.2018r. realizowany był projekt socjalny "Babie lato". Autorami projektu są pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach: Izabela Bobowska, Beata Jankiw oraz Aleksandra Jankowska.

| więcej ... |


Ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018" - rozstrzygnięta
03.09.2018
Tradycją stało, się że dzieci i młodzież z naszego miasta zostają laureatami ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach kampanii zorganizowano konkurs literacko-plastyczny "AUTOPORTRET" dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. 

| więcej ... |


ŚDS: I Regaty „SPRAWNI niepełnoSPRAWNI ŻEGLARZE”
20.08.2018
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzic w dniach 21-25.07.2018r. mieli możliwość odbycia wspaniałej przygody pod żaglami i uczestniczyć w I Regatach „SPRAWNI niepełnoSPRAWNI ŻEGLARZE” zorganizowanych równolegle do 54 Etapowych Regat Turystycznych. 

| więcej ... |


OPS informuje ...
14.08.2018
Z powodu prac remontowych stołówka w Szkole Podstawowej nr 3 od 20 sierpnia 2018 będzie nieczynna. Osoby zainteresowane pomocą w formie posiłków obiadowych dla dzieci mogą ubiegać się o zasiłek celowy z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na zakup posiłków obiadowych.
Prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7 pok. nr 2 i 3.

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
13.08.2018
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą: 

| więcej ... |


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
18.07.2018
W dniu 13 lipca 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2018 r. będą one wynosić:
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł;
  • dla osoby w rodzinie – 528 zł;
  • maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 645 zł;
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł.

PLIK DO POBRANIA:


W odwiedzinach u kolonistów
17.07.2018
W dniu 12.07.2018 r. Izabela Siekierzyńska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Aldona Górska - koordynator akcji lato oraz Przewodnicząca MKRPA w Świebodzicach, Aneta Todorowska - Kierownik Świetlicy Środowiskowej, Alicja Łukaszów - wychowawca Świetlicy Środowiskowej, odwiedzili 50 kolonistów wypoczywających na kolonii w Mrzeżynie.

| więcej ... |


INFORMACJA
13.07.2018
W związki z realizacją projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób w wieku do 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powiecie świdnickim IV" Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza pracodawców oraz osoby do 30 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne do udziału w stażach 

| więcej ... |


Lato tuż, tuż
04.07.2018
Podczas tegorocznych wakacji Gmina Świebodzie organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. W tym roku w okresie 04.07.2018 - 17.07.2018 dzieci i młodzież z terenu naszego miasta wypoczywać będzie w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno w województwie zachodniopomorskim. Na wakacje do malowniczej nadmorskiej miejscowości wyjedzie 50 dzieci. Koloniści spędzą swój pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym "Bryza" mając zapewnione 4 posiłki dziennie oraz mnóstwo atrakcji.

| więcej ... |


Zakończenie Roku w Świetlicy Środowiskowej
02.07.2018
Dnia 28.06.2018 (czwartek) dzieci ze Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu z okazji zakończenia roku szkolnego, które odbyło się w Pizzerii „Roma” w Świebodzicach. Swoją obecnością zaszczycili nas Wiceburmistrz Miasta Pan Krystian Wołoszyn, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Jan Klepiec, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Siekierzyńska a także Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Aldona Górska.

| więcej ... |


Świetlica na Dniach Świebodzic
19.06.2018
Dnia 16.06.2018 (sobota) dzieci ze Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami wzięli udział w barwnym korowodzie z okazji Dni Świebodzic. Dzieci przygotowały kolorowe banery oraz inne rekwizyty na tą okoliczność. 

| więcej ... |


Świetlica Środowiskowa informuje ...
19.06.2018
Od dnia 20.06.2018 r. w Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada przy ul. Parkowej 4 będą dostępne do pobrania nowe karty zgłoszeniowe dziecka na rok szkolny 2018/19. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod numerem tel: 74 666 96 36


Świetlica Środowiskowa informuje ...
06.06.2018
W dniu 07.06.2018 r. od godz. 12.00 w Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada przy ul. Parkowej 4 będą dostępne do pobrania karty na półkolonie. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod numerem tel: 74 666 96 36


Dzień Dziecka w Świetlicy
06.06.2018
Dnia 01.06.2018 (piątek) wychowankowie ze Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami z okazji Dnia Dziecka wybrali się na kryty basen w Świebodzicach. Dzieci skorzystały z wielu rozmaitych wodnych atrakcji, dzięki czemu spędziliśmy czas w aktywny sposób. Po powrocie na każdego czekała niespodzianka w postaci pizzy. Wszyscy doskonale się bawili - był to dzień pełen radości i uśmiechu.

| więcej ... |


Lato tuż, tuż
22.05.2018
Podczas tegorocznych wakacji Gmina Świebodzie organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. W tym roku w okresie 04.07.2018 - 17.07.2018 dzieci i młodzież z terenu naszego miasta wypoczywać będzie w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno w województwie zachodniopomorskim. Na wakacje do malowniczej nadmorskiej miejscowości wyjedzie 50 dzieci. Koloniści spędzą swój pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym "Bryza" mając zapewnione 4 posiłki dziennie oraz mnóstwo atrakcji.

| więcej ... |


Już otwarta JADŁODAJNIA
21.05.2018
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, że od 23 maja 2018 r. w Świebodzicach na Osiedlu Sudeckim (pawilon handlowy – I piętro) w godzinach od 12.00 – 15.00 będzie czynna jadłodajnia prowadzona przez Catering Akademia Smaku.
Jadłodajnia będzie świadczyła usługi w postaci posiłku obiadowego wyłącznie osobom dorosłym. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z pracownikami socjalnymi OPS ul. Świdnicka 7.

Konkurs z okazji 100. Rocznicy Niepodległości
17.04.2018
Dnia 14.04.2018 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej po raz kolejny uczestniczyły w Międzypokoleniowym Turnieju Gry w Chińczyka, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza w Klubie Seniora. Każdy z wychowanków otrzymał barwny dyplom oraz słodki upominek. Był to dzień pełen świetnej zabawy, uśmiechu i pozytywnych wrażeń. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji tego spotkania.

| więcej ... |


Świetlica na Międzypokoleniowym Turnieju Gry w Chińczyka
17.04.2018
Dnia 14.04.2018 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej po raz kolejny uczestniczyły w Międzypokoleniowym Turnieju Gry w Chińczyka, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza w Klubie Seniora. Każdy z wychowanków otrzymał barwny dyplom oraz słodki upominek. Był to dzień pełen świetnej zabawy, uśmiechu i pozytywnych wrażeń. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji tego spotkania.

| więcej ... |


Świetlica na X Turnieju Halowym Piłki Nożnej
10.04.2018
Dnia 07.04.2018 (sobota) drużyna sportowa w 7-osobowym składzie ze Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach uczestniczyła gościnnie w X Turnieju Halowym Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich w Apelacji Wrocławskiej, który odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Świebodzicach.

| więcej ... |


W Świebodzicach powstanie mieszkanie chronione.
17.04.2018
W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków na utworzenie nowych mieszkań chronionych. Gmina Świebodzice wnioskowała o dofinansowanie w kwocie 51000,00 zł. W ramach Programu powstanie 113 nowych mieszkań w całej Polsce.

W Świebodzicach mieszkanie chronione zlokalizowane będzie przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 20/3.

Celem działania Programu jest wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych.


Spektakl „Narkomanka” z Anną Samusionek
29.03.2018
W dniu 28.03.2018 uczniowie klas siódmych, drugiej i trzeciej gimnazjum wzięli udział w spektaklu "Narkomanka" Barbary Rosiek. W roli głównej wystąpiła Anna Samusionek przy akompaniamencie wybitnego polskiego kompozytora i muzyka Janusza Yaniny Iwańskiego. 

| więcej ... |


Dzień Kobiet w Świetlicy Środowiskowej
09.03.2018
Dnia 08.03.2018 w Świetlicy Środowiskowej z okazji Dnia Kobiet odbyło się „Świetlicowe Małe SPA”. Był to dzień pełen atrakcji i niespodzianek - każda młoda kobieta mogła skorzystać z takich zabiegów kosmetycznych, jak peelingi dłoni, delikatny makijaż twarzy, malowanie paznokci oraz czesanie włosów.

| więcej ... |


Spotkanie Wielkanocne w Świetlicy Środowiskowej
23.02.2018
W dniu 21.03.2018 w Świetlicy Środowiskowej odbyła się uroczystość, poprzedzająca Święta Wielkiej Nocy. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta Świebodzice Pan Bogdan Kożuchowicz, Wiceburmistrz Pan Krystian Wołoszyn, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Jan Klepiec, Prezes Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Pan Maciej Badora, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Siekierzyńska z zastępcą Panem Robertem Sysa oraz Przewodnicząca MKRPA Pani Aldona Górska.

| więcej ... |


INFORMACJA
12.03.2018
Z okazji Świąt Wielkanocnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach przygotowuje około 320 paczek świątecznych o wartości 71,40 zł w składzie których znajdą się: kurczak świeży, boczek wędzony parzony, kiełbasa biała parzona, szynka wędzona, szynka konserwowa. Paczki świąteczne będzie można odebrać 29 marca 2018 roku w godzinach 10.30 – 13.00 przy ul. Świdnickiej 7 (plac MZN).

Uwaga: Nie ma możliwości odbioru paczki w innym terminie.


Dzieci ze Świetlicy na otwarciu basenu
13.02.2018
Dnia 19.02.2018 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami zostali zaproszeni na uroczyste otwarcie Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Podczas wodnych zabaw Pan Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z zastępcą Panem Krystianem Wołoszynem rozdali dzieciom piłki do gier i zabaw w wodzie. 

| więcej ... |


Tłusty Czwartek i Walntynki w Świetlicy Środowiskowej
13.02.2018
Dnia 08.02. na dzieci ze Świetlicy Środowiskowej czekał słodki poczęstunek w postaci pysznych pączków z okazji Tłustego Czwartku, a kolejnego dnia odbyło się oficjalne otwarcie Poczty Walentynkowej oraz wręczenie ręcznie wykonanych Kartek Walentynkowych. 

| więcej ... |


Drugi tydzień ferii już za nami
30.01.2018
Drugi tydzień ferii już za nami - dzieci ze Świetlicy Środowiskowej miały okazję spędzić go w niezwykle aktywny sposób. Wychowankowie uczestniczyli w takich wycieczkach oraz atrakcjach jak: wyjazd na lodowisko w Świdnicy, gry i zabawy na kręgielni OSiR,zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, a także wycieczka do Andrzejówki na sanki, gdzie po zimowej zabawie na świeżym powietrzu czekał na nas ciepły posiłek w postaci kiełbasek oraz rozgrzewającej herbaty.

| więcej ... |


Pierwszy tydzień ferii w Śwetlicy
22.01.2018
Dnia 15.01.2018 w Świetlicy Środowiskowej rozpoczęły się ferie zimowe. Pierwszego dnia dzieci miały okazję spotkać się z Komendantem Straży Miejskiej ze Świebodzicach, który przeprowadził rozmowę z wychowankami na temat spędzania ferii zimowych w bezpieczny sposób.

| więcej ... |


Nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz oświadczeń do wniosku obowiązujące od 01.01.2018r.
16.01.2018
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz wzory nowych oświadczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2017r. poz. 1454). Nowe wzory wniosków, oświadczeń oraz ww. rozporządzenia dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej Karty Dużej Rodziny, dział : pliki do pobrania.

| więcej ... |


Karta Dużej Rodziny
12.01.2018
Karta Dużej Rodziny to potoczna nazwa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W Świebodzicach zadania z tego zakresu realizowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej.  

| więcej ... |


Wigilia w Świetlicy Środowiskowej
20.12.2017
Dnia 18.12.2017 w Świetlicy Środowiskowej odyła się uroczysta Wigilia przed Świętami Bożego Narodzenia. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta Świebodzice Pan Bogdan Kożuchowicz, Wiceburmistrz Pan Krystian Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Kwadrans wraz z zastępcą Panem Janem Klepcem, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Siekierzyńska, Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Aldona Górska, Ksiądz Józef Siemasz oraz Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Maciej Badora.

| więcej ... |


Świetlica na otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego
11.12.2017
Dnia 9.12.2017 Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawcami uczestniczyły w uroczystym otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego w Świebodzicach. Po powitaniu przez Pana Burmistrza Bogdana Kożuchowicza wszyscy wspólnie przeszliśmy w korowodzie ulicami miasta. 

| więcej ... |


Nasi Wolontariusze Nagrodzeni
07.12.2017
W dniu 5 grudnia 2017r. w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest nam miło poinformować, że z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wyróżnienie otrzymało 8 wolontariuszy, którzy na co dzień bezinteresownie robią coś dla innych poświęcając własny czas.

| więcej ... |


 ARCHIWUM WIADOMOŚCI
 ROK: 
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 |

  


 

  

 

  


 

 

  

 

 

 

   

   

STATYSTYKA odwiedzin:

statystyka

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER