AKTY PRAWNE

Ustawy 

 
 

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

Uchwała Nr VIII/35/2011
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 29.03.2011
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Świebodzice na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Świebodzice na rok 2011

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2006 – 2010

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii 1)
(Dz. U. z dnia 19 września 2005 r.)

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER