AKTY PRAWNE

Ustawy 

 
 

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER