AKTY PRAWNE

Rozporządzenia 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 31 grudnia 1999 r.
w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.
(Dz. U. z dnia 21 stycznia 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 1 września 2000 r.
w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
(Dz. U. z dnia 26 września 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 maja 1983 r.
w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER