AKTUALNOŚCI

Startujemy z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012!
09.05.2013

 
Nasz samorząd już po raz kolejny przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne zadania w 2013 roku realizują zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna! W projekcie bierze udział blisko 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne - plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

CELEM GŁÓWNYM KAMPANII jest zmniejszanie występowania zachowań ryzykownych poprzez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otaczającej rzeczywistości i zdolności do „zarażania” tym innych.

W edycji ZTU 2013 stawiamy na:

  • Pochwałę trzeźwego myślenia,
  • Wychowanie w myśl zasad i ideałów,
  • Twórcze podejście do życia,

Podejmowanie aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki. Cele te będą realizowane poprzez aktywizację uczniów słabo zaangażowanych i wybór liderów mających doświadczenie w pracy Społecznej. Spotkania z rodzicami na terenie szkoły powinny zmierzać w kierunku uświadomienia rodzicom istoty więzi emocjonalnej z dzieckiem i wskazania na zaangażowanie się w niektóre zadania ZTU.

Działania tegorocznej kampanii aktywizują wszystkich uczniów pomagają słabszym, wspierają mniej zaradnych, zmniejszając ryzyko zachowań ryzykownych. Kampania 2013 pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęca do współpracy
z rówieśnikami i dorosłymi, uczy asertywności, rodzicom pomaga w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.

Z ramienia samorządu kampanię koordynuje pani Aldona Górska - Inspektor ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie - Wydział Rodzina Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Kontakt 74/ 666 95 99.

WIĘCEJ INFORMACJI W INTERNECIE:


 


 

|   strona główna  |  dodaj do ulubionych  |  do góry  |

   Copyright © PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER