ARCHIWUM WIADOMOŚCI - 2017

 
 

Spotkanie autorskie z Panią Anną Gibasiewicz
28.11.2017
Dnia 24.11.17 (piątek) dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Panią Anną Gibasiewicz, które odbyło się w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki w Świebodzicach.

| więcej ... |


Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
24.11.2017
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na teranie gminy Świebodzice oraz pracowników tych punktów.

| więcej ... |


Wycieczka do Kudowy Czermnej - „Szlakiem Ginących Zawodów”
21.11.2017
Dnia 18.11.17 (sobota) dzieci wraz z wychowawcami ze Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach uczestniczyły w wycieczce do Kudowy Czermnej - „Szlakiem Ginących Zawodów” zorganizowanej w ramach darowizny otrzymanej od Fundacji ING Dzieciom.

| więcej ... |


Życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego
20.11.2017

     

| więcej ... |


"Ptasia Stołówka 2017"
16.11.2017
Stało się tradycją Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, że pracownicy socjalni realizują projekty socjalne skierowane do mieszkańców Świebodzic. "Ptasia Stołówka 2017" to kolejny z projektów, który był realizowany w dniu 10.11.2017r. Uczestnikami projektu były dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej i ich rodzice.

| więcej ... |


Zima 2017/2018
15.11.2017
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzicach uprzejmie prosi o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące wparcia a w szczególności na dzieci, osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, bezdomne.

| więcej ... |


Halloween
31.10.2017
Dnia 27.10. (piątek) w Świetlicy Środowiskowej odbyła się dyskoteka z okazji nadchodzącego święta Halloween. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji – nie tylko przekąski i pizza, ale również wiele ciekawych gier i zabaw.

| więcej ... |


„Ptasia Stołówka 2017”
27.10.2017
To będzie kolejny projekt pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy współpracy Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach Tęczowa Gromada i Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Aktualnie trwają przygotowania do realizacji projektu socjalnego, w którym zostaną wykorzystane między innymi przepiękne karmniki dla ptaków, które przedstawiamy poniżej.

| więcej ... |


„Seniorzy Dzieciom-Dzieci Seniorom”
19.10.2017
Dnia 18.10.2017 (środa) dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach miały okazję uczestniczyć w Świebodzickich Senioraliach, podczas których mogły zaprezentować występy artystyczne – zarówno taneczne, jak i teatralne nawiązujące do tematyki „Seniorzy Dzieciom-Dzieci Seniorom”.

| więcej ... |


Dzień Chłopaka w Świetlicy
02.10.2017
Dnia 29.09.17 (piątek) w Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Oprócz tanecznej zabawy, na dzieci czekało wiele atrakcji – między innymi ciekawe gry oraz konkursy, a każdy z chłopców otrzymał słodki upominek. Był to dzień niezwykle ciekawy, pełen uśmiechu i radości.

| więcej ... |


Terminy przekazania świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018  
02.10.2017

GRUPA I (nazwiska na literę A - I); 17.10.2017 r., 17.11.2017 r., 18.12.2017 r., 17.01.2018 r., 19.02.2018 r., 21.03.2018 r., 17.04.2018 r., 17.05.2018 r., 21.06.2018 r., 17.07.2018 r., 21.08.2018 r., 18.09.2018 r.

GRUPA II (nazwiska na literę J - L); 18.10.2017 r., 21.11.2017 r., 19.12.2017 r., 18.01.2018 r., 21.02.2018 r., 22.03.2018 r., 18.04.2018 r., 18.05.2018 r., 22.06.2018 r., 18.07.2018 r., 22.08.2018 r., 21.09.2018 r.

GRUPA III (nazwiska na literę Ł - R); 24.10.2017 r., 22.11.2017 r., 21.12.2017 r., 22.01.2018 r., 22.02.2018 r., 26.03.2018 r., 24.04.2018 r., 21.05.2018 r., 26.06.2018 r., 24.07.2018 r., 24.08.2018 r., 24.09.2018 r.

GRUPA IV (nazwiska na literę S - Ż); 26.10.2017 r., 24.11.2017 r., 22.12.2017 r., 24.01.2018 r., 26.02.2018 r., 27.03.2018 r., 26.04.2018 r., 22.05.2018 r., 27.06.2018 r., 26.07.2018 r., 27.08.2018 r., 26.09.2018 r.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
28.09.2017
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fundfor European Aid to the Most Deprived - FEAD).

| więcej ... |


Projekt socjalny "Jesień z rowerem"
11.09.2017
W celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu dnia 08.09.2017r. realizowany był projekt socjalny "Jesień z rowerem". Autorami projektu są pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach: Izabela Bobowska, Beata Jankiw, Anna Muzyka oraz Aleksandra Wiśniewska.

| więcej ... |


XVII OGOLNOPOLSKA KAMPANIA
"ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2017 - ROZSTRZYGNIĘTA

07.09.2017
Tradycją stało, się że dzieci i młodzież z naszego miasta zostają laureatami ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach kampanii zorganizowano konkurs literacko-plastyczny "NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI" dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. 

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO  
17.08.2017
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach ogłasza nabór na wolne stanowisko: Instruktor Terapii Zajęciowej / Terapeuta
 

| więcej ... |


W odwiedzinach u kolonistów
14.08.2017
W dniu 10.08.2017 r. Izabela Siekierzyńska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Aldona Górska - koordynator akcji lato oraz Przewodnicząca MKRPA w Świebodzicach, Liana Sztor-Marciniak - członek MKRPA oraz Zbigniew Opaliński - Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach a także członek MKRPA, odwiedzili 50 kolonistów wypoczywających na kolonii w Łazach.

| więcej ... |


Nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
oraz oświadczeń do wniosku

10.08.2017
Informujemy, że od dnia 01.08.2017r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz wzory nowych oświadczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2017r. poz. 1454). Nowe wzory wniosków, oświadczeń oraz ww. rozporządzenia dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej Karty Dużej Rodziny, dział : pliki do pobrania.

Może słońce, może deszcz, Morze Bałtyckie
07.08.2017
W dniu 05.08.2017 r. 50-cioro dzieci z terenu naszego miasta, wyjechało na 14 dniowe kolonie letnie do Łaz /k. Mielna. Organizatorem kolonii tradycyjnie jest Gmina Świebodzice.

| więcej ... |


Uwaga zmiany w 500+!!!
01.08.2017
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, wprowadzono następujące zmiany:
 
Po pierwsze
, prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

| więcej ... |


Wszystko co dobre szybko się kończy
24.07.2017
Półkolonia letnia "Wakacje z Tęczową Grmadą" dobiegła końca. W ostatnim tygodniu uczestnicy oprócz kąpieli słonecznych , gier i zabaw sportowych , uczestniczyli w wycieczce do parku linowego u Stóp Góry Ślęży, gdzie pokonywali zarówno łatwe jak i trudniejsze trasy , które wymagały nie lada wysiłku i koncentracji. 

| więcej ... |


Trzeci tydzień półkolonii "Wakacje z Tęczową Gromadą"
24.07.2017
Trzeci tydzień półkolonii "Wakacje z Tęczową Gromadą" już za nami. Dzieci miały okazję spędzić czas w niezwykle aktywny sposób. Atrakcje jakie zostały przygotowane dla uczestników półkolonii to: piesza wycieczka na Cisy wraz z ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek, zwiedzanie Zamku Grodno, gry i zabawy wodne na basenie odkrytym, a także spływ pontonowy w Bardzie. 

| więcej ... |


Kolejny tydzień półkolonii za nami
17.07.2017
Kolejny tydzień półkolonii za nami. Udało się zrealizować spacer zakończony pieczeniem kiełbasek w Dolinie Różaneczników, gry i zabawy wodne na basenie, oraz gry i zabawy na Orlikach. Kapryśna pogoda pokrzyżowała nam plany związane z wycieczką na spływ pontonowy, jednak co się odwlecze… 

| więcej ... |


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
19.07.2017
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. można złożyć od 1 sierpnia 2017 r.

| więcej ... |


Pierwszy tydzień połkolonii
11.07.2017
Dnia 3.07 w Świetlicy Środowiskowej rozpoczęła się półkolonia "Wakacje z Tęczową Gromadą". Pierwszy tydzień dzieci wraz z wychowawcami mieli okazję spędzić w niezwykle aktywny sposób.

| więcej ... |


Piknik rodzinny
28.06.2017
Dnia 27.06.2017 (wtorek) na terenie Świetlicy Środowiskowej odbył się piknik rodzinny, zorganizowany dla dzieci i ich najbliższych. Piknik rozpoczął się od występu artystycznego grupy tanecznej ze Świetlicy, który niezwykle zachwycił przybyłych gości.Gra w badmintona, malowanie twarzy, gry w szachy oraz chińczyka przygotowanych przez wychowanków i wychowawców Świetlicy był prawdziwą atrakcją nie tylko dla tych najmłodszych. 

| więcej ... |


BEZPIECZNE WAKACJE
22.06.2017
We wtorek 13 czerwca br. na terenie OSiR-u i Gimnazjum nr 2 odbył się kolejny piknik pn. "Bezpieczne Wakacje". Zorganizowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Świebodzic. Partnerami pikniku był Miejski Dom Kultury, OSiR, Wyższa Szkoła Jazdy, Stacja Demontażu Pojazdów "Darwód", Klub Abstynenta oraz Stowarzyszenie "Odnowa". Była to kolejna impreza mająca na celu szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszych dzieci w okresie letniego wypoczynku.

| więcej ... |


Projekt socjalny - "Bezpieczne Wakacje. Nauka przez zabawę" 
19.06.2017
W celu pobudzania społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; pracownicy socjalni: Urszula Folkman, Magdalena Grzywacz i Jolanta Olszówka, zrealizowali projekt socjalny w ramach pikniku pod nazwą "Bezpieczne Wakacje", który odbył się w dniu 13 czerwca 2017 r. na terenie Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Mieszka Starego 4 w Świebodzicach.

| więcej ... |


ŚDS: I Mistrzostwach w Grillowaniu Osób Niepełnosprawnych „UGRILLOWANI”
20.06.2017
Dnia 9.06.2017r. uczestniczyliśmy w I Mistrzostwach w Grillowaniu Osób Niepełnosprawnych „UGRILLOWANI” w Kamiennej Górze. Organizatorem mistrzostw był Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze.

| więcej ... |


Zapisy do Świetlicy Środowiskowej
19.06.2017
Od dnia 19.06.2017 w godzinach od 12:00-15:00 można odbierać karty na zapisy do Świetlicy Środowiskowej na rok 2017/2018. Wiecej informacji pod nr telefonu 74/ 666 96 36 lub bezpośrednio w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Parkowaj 4.

"Aktywny samorząd" 
14.06.2017

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków PFRON.

| więcej ... |


Turniej „Spartakiada” 
13.06.2017
Dnia 10.06.17 drużyna sportowa w 8-osobowym składzie ze Świetlicy Środowiskowej uczestniczyła w Turnieju „Spartakiada” oraz mecz piłki nożnej, który odbył się w Gimnazjum nr 4 w Świdnicy.

| więcej ... |


Informacja dot . koloni i półkolonii 
09.06.2017
Podczas tegorocznych wakacji Gmina Świebodzie organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. W tym roku w okresie 05.08.2017 - 18.08.2017 dzieci udadzą się na wypoczynek do miejscowości Łazy w województwie zachodniopomorskim (okolice Mielna). Na wakacje do malowniczej nadmorskiej miejscowości wyjedzie 50 dzieci. Koloniści spędzą swój pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym "Posejdon" mając zapewnione 4 posiłki dziennie oraz mnóstwo atrakcji.

| więcej ... |


Dzień dziecka w Świetlicy 
06.06.2017
Dnia 1.06.2017 (czwartek) w Świetlicy Środowiskowej odbył się Dzień Dziecka, zorganizowany przez wychowawców. Był to dzień pełen różnorodnych atrakcji – dzieci miały okazję uczestniczyć w wielu ciekawych zabawach ruchowych, po których czekała na nich pyszna niespodzianka – pizza oraz lody. Był to bardzo aktywnie i przyjemnie spędzony czas.

| więcej ... |


Zapisy na półkolonie
02.06.2017
Dnia 05.06.2017 o godz. 12:00 w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Parkowej 4 będą rozdawane karty zgłoszeniowe dla dzieci na półkolonię, która odbędzie się w miesiącu lipcu. Więcej informacji w Świetlicy bądź pod nr telefonu 74/666 96 36

OTWARTY KONKURS OFERT 
18.05.2017
Informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadania: Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Świebodzice. 
Więcej informacji na stronie BIP 

| więcej ... |


X Festiwal Teatru Profilaktycznego 
25.05.2017
W tym roku odbyła się jubileuszowa 10. edycja Miejskiego Festiwalu Teatru Profilaktycznego, w którym wzięły udział grupy teatralne reprezentujące zarówno szkoły podstawowe, jak i świebodzickie gimnazja. 

| więcej ... |


PRACA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 
18.05.2017

| więcej ... |


ŚDS: I ŚWIEBODZICKI TURNIEJ KRĘGLARSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2017
05.05.2017
Dnia 28.04.2017 r. odbył się I Świebodzicki Turniej Kręglarski Osób Niepełnosprawnych 2017 objęty patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice Pana Bogdana Kożuchowicza. Był to pierwszy turniej organizowany przez Nasz Ośrodek. 

| więcej ... |


ŚDS: Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Świebodzicach!
12.05.2017
W tym roku Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną wypadł 5 maja. Dlatego też w tym dniu uczestniczyliśmy w I Świebodzickim Dniu Akceptacji i Zrozumienia pod hasłem „Pod wspólnych dachem nieba”.

| więcej ... |


Amica podarowała sprzęt
27.04.2017
Jeden z największych, polskich producentów sprzętu AGD – firma Amica – przekazała komplet urządzeń do wyposażenia kuchni dla rodziny, która w katastrofie budowlanej przy ul. Krasickiego 28 straciła bliskich.

| więcej ... |


Świetlica na III Turnieju gry w Chińczyka
24.04.2017
Dnia 22.04.2017 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach miały okazję uczestniczyć w Turnieju gry w Chińczyka, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza w Miejskim Domu Kultury. 

| więcej ... |


ŚDS: I Turniej Piłki Nożnej "Orlik Cup" Kamienna Góra 2017
20.04.2017
W dniu 20.04.2017 r. wzięliśmy udział w II Turnieju Piłki Nożnej "Orlik Cup" w Kamiennej Górze. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie. Mecze turniejowe trwały 12 minut, a w każdej drużynie na boisku przebywało jednocześnie 6 zawodników.

| więcej ... |


OPS w Świebodzicach, poszukuje socjoterapeuty
20.04.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach, poszukuje socjoterapeuty do prowadzenia zajęć w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Parkowej 4 w Świebodzicach.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe pedagogiczne, min. Licencjat,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje z zakresu socjoterapii,
  • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w Placówkach Oświatowych bądź w Świetlicach Środowiskowych.

Podania wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje należy składać do 05.05.2017 do godz. 10:00 w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Świetlicy Środowiskowej pod numerem telefonu 74/ 666-96-36


ŚDS: „Dogoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy”
18.04.2017
W czwartek 13 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się kolejne spotkanie z psem Elzą i jej Panią Anną Derej. Tym razem prowadząca opowiadała nam o tym jak powinniśmy dbać i pielęgnować Naszych milusińskich.

| więcej ... |


Śniadanie wielkanocne w ŚDS
07.04.2017
Własnoręcznie przygotowali ozdoby, potrawy na stół, a także przepiękne, wypalane w drewnie, zaproszenia. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy zaprosili na świąteczne spotkanie władze miasta i przyjaciół placówki.

| więcej ... |


Spotkanie Wielkanocne w Świetlicy Środowiskowej
06.04.2017
W dniu 5.04.2017 w Świetlicy Środowiskowej odbyła się uroczystość, poprzedzająca Święta Wielkiej Nocy. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Miasta Świebodzice Pan Bogdan Kożuchowicz, Wiceburmistrz Pan Krystian Wołoszyn, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Siekierzyńska, Przewodnicząca MKRPA Pani Aldona Górska oraz Ksiądz Proboszcz Andrzej Białek z parafii św. Franciszka z Asyżu.

| więcej ... |


Program Pomocy Dzieciom
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

17.03.2017
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

| więcej ... |


ŚDS: „Dogoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy”
17.03.2017
W piątek 10 marca w Środowiskowym Domu Samopomocy rozpoczęły się cykliczne zajęcia z dogoterapii, prowadzone przez fizjoterapeutkę i dogoterapeutkę Panią Annę Derej wraz z jej pupilem Elzą - Berneńskim psem pasterskim. Elza posiada tytuł psa terapeutycznego i jest doskonale przygotowana i wyszkolona pod kątem pracy m.in.z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

| więcej ... |


ŚDS: Dzień Kobiet
10.03.2017
8 Marca to szczególny dzień dla kobiet. Wszystkie Panie w Ośrodku zostały docenione. Nasi mężczyźni stanęli na wysokości zadania i wręczyli kobietą kwiaty i czekoladki oraz serdeczne życzenia i mnóstwo miłych słów.

| więcej ... |


Świetlica na IX Turnieju Halowym Piłki Nożnej
06.03.2017
Dnia 04.03 (sobota) drużyna sportowa w 8-osobowym składzie ze Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach uczestniczyła gościnnie w IX Turnieju Halowym Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich w Apelacji Wrocławskiej, który odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Świebodzicach. 

| więcej ... |


Zima 2016/2017 
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzicach uprzejmie prosi o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące wparcia a w szczególności na dzieci, osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, bezdomne.

| więcej ... |


Konkurs w Świetlicy 
28.02.2017
Ferie zimowe dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach zakończyły się konkursem lepienia z gliny, dzięki któremu dzieci miały okazję nie tylko poszerzyć swoje umiejętności plastyczne, ale przede wszystkim dobrze się bawić. Przed rozpoczęciem konkursu wychowawcy zaprezentowali dzieciom krótki film, który pozwolił zapoznać się z podstawowymi zasadami lepienia z gliny. 

| więcej ... |


Drugi tydzień ferii w Świetlicy 
24.02.2017
Pierwszy tydzień ferii zimowych zorganizowanych dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach zakończył się dyskoteką z okazji Walentynek. Była to doskonała okazja nie tylko do świetnej zabawy, ale także do wręczenia wykonanych przez wychowanków listów oraz laurek walentynkowych. Połączenie Poczty Walentynkowej z taneczną muzyką dzieciom niezwykle się spodobał - wszyscy bawili się doskonale.

| więcej ... |


Aktywni i pomysłowi 
17.02.2017
Dnia 13.02.17 (poniedziałek) rozpoczęły się ferie w Świetlicy Środowiskowej. Pierwszy dzień rozpoczął się od spotkania z Komendantem Straży Miejskiej w Świebodzicach, który przeprowadził rozmowę z wychowankami na temat bezpiecznych ferii.  Po wystąpieniu komendanta zorganizowano konkurs plastyczny nawiązujący do przeprowadzonej rozmowy. Najbardziej oryginalne prace dzieci zostały nagrodzone upominkami.

| więcej ... |


Ferie w Świetlicy Środowikowej
13.02.2017
W dniach 13.02.2017 – 24.02.2017 dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Świebodzicach zorganizowane zostały ferie zimowe, pełne niesamowitych atrakcji. W tym roku nasi wychowankowie wraz z wychowawcami będą mieli okazję uczestniczyć w wielu wycieczkach, między innymi do: Andrzejówki, Rzeczki, Teatru Lalek w Wałbrzychu a także na basen i lodowisko. Tegoroczny plan ferii zapowiada się niezwykle aktywnie i przyjemnie.

Informacja dla kombatantów
03.02.2017

Szanowni Państwo,

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bodących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1255).

| więcej ... |


Składanie wniosków on-line na portalu Emp@tia 
02.01.2017
Od 16 stycznia 2017 r. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej umożliwiło składanie wniosków on-line na portalu Emp@tia – po założeniu profilu zaufanego za pośrednictwem banku o 4 kolejne świadczenia: tj.
  • o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
  • o świadczenie rodzicielskie
  • o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • o kartę dużej rodziny.

| więcej ... |


Informacja dla organizacji pozarządowych zainteresowanych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 
02.01.2017
Informujemy, że od 1 stycznia 2017 obowiązują nowe wytyczne w kwalifikowaniu osób potrzebujących – ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

| więcej ... |


Zmiana stawki odpłatności za usługi opiekuńcze 
02.01.2017
Rada Miejska w Świebodzicach uchwałą NR XXVIII/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 przyjęła nową stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze. Od dnia 1 lutego 2017 r. cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 17,40 zł.

| więcej ... |


 


 

|   strona główna  |  dodaj do ulubionych  |  do góry  |

   Copyright © PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER