AKTUALNOŚCI

Nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz oświadczeń do wniosku obowiązujące od 01.01.2018r.
16.01.2018


 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz wzory nowych oświadczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2017r. poz. 1454). Nowe wzory wniosków, oświadczeń oraz ww. rozporządzenia dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej Karty Dużej Rodziny, dział : pliki do pobrania.

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie również przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Kary Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na smartfona. Aplikacja posiada kilka funkcji:

  • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,

  • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,
    funkcja geolokacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika,

  • aplikacja pozwala także przekazywanie informacji o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 rokiem życia.

Jak ubiegać się o Kartę w formie elektronicznej?

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną czy o obie. Jeśli członek rodziny posiada już ważną Kartę i chce otrzymać tę kartę w drugiej formie (np. ma już kartę tradycyjną i chce otrzymać elektroniczną) należy zaznaczyć jako rodzaj wniosku – wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny i zaznaczyć wybraną formę karty. Ponadto, w przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04– Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, w którym podaje się dane niezbędne do przyznania karty w tej formie (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje się osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny – właściciela tej karty, rodzica lub małżonka rodzica.

Więcej informacji na temat odpłatności za wydanie Karty w formie elektronicznej w zakładce dotyczącej Karty Dużej rodziny.

 


 

|   strona główna  |  dodaj do ulubionych  |  do góry  |

   Copyright © PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER