AKTUALNOŚCI

Więcej osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny
07.01.2019


 

 


W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Gdzie złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny

Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku o Kartę:

  1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie papierowej składa się w gminie, w której się mieszka. W naszej gminie należy taki wniosek złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach przy ul. Plac Dworcowy 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 w pokoju nr 3 (sekretariat). Informacji udziela pracownik Ośrodka w ww. godzinach pod numerem telefonu 74 666 95 81. Druk wniosku oraz koniecznych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej naszego Ośrodka (www.ops.swiebodzice.pl  - zakładka Karta Dużej Rodziny - Druki do pobrania) lub w sekretariacie naszego Ośrodka.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl).
    We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną, elektroniczną, czy o obie formy. W przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04, w którym podaje się dane niezbędne do przyznania karty w tej formie tj. adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje się osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny.

Do takiego wniosku należy również dołączyć oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.

Pamiętaj, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 

Więcej informacji o Karcie Dużej rodziny można znaleźć na stronie naszego Ośrodka: www.ops.swiebodzice.pl - zakładka - Karta Dużej Rodziny 
lub na stronie Ministerstwa: www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne 

 
 


 

|   strona główna  |  dodaj do ulubionych  |  do góry  |

   Copyright © PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER