KLUB ABSTYNENTA

Klub Abstynenta w Świebodzicach

 
Klub Abstynenta w Świebodzicach
ul. Parkowa 4
e-mail: klub_odnowa@wp.pl 

znajdź nas na Facebook SKTwR Odnowa

Czynne od poniedziałku do piątku  od 16.00 do 19.30

  • Prezes Stowarzyszenia Jarosław Molnar – 501 043 391
  • Wiceprezesi: Piotr Sadowski – 694 749 815
  • Robert Niewiadomski – 695 607 494

Gospodarz Klubu:

  • Roman Antonowicz – 723 614 566

Na czym polega działalność Klubu:

Promowanie trzeźwego stylu życia z elementami profilaktyki i terapii rodzin z problemem alkoholowym.
Organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu oraz ich rodzin w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bez alkoholu.
Integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną.

Pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej i działanie na rzecz rozwoju osobistego.
Wyjazdy na imprezy trzeźwościowe m.in. pielgrzymki, rekolekcje.
Prowadzenie warsztatów, grup wsparcia dla członków Klubu i ich rodzin.

Organizacja grupy AA.

Organizowanie imprez turystycznych (rajdy, wycieczki krajoznawcze) i imprez kulturalno-oświatowych (festyny, zabawy, Andrzejki itp.), jako uzupełniających form terapii i rehabilitacji w chorobie alkoholowej.
Prowadzenie działalności informacyjnej służącej promocji zdrowego, trzeźwego życia.
Współdziałanie z instytucjami samorządowymi w zakresie realizacji celów statutowych.
Współdziałanie z innymi Klubami Abstynenta oraz świetlicami środowiskowymi.

 


Jeśli lubisz spędzać czas na trzeźwo i bawić się oraz wypoczywać wśród ludzi trzeźwych
- Klub Abstynenta to najlepsze miejsce

Jeśli chcesz nauczyć się żyć bez alkoholu
- przyjdź do Klubu Abstynenta

Jeśli cierpisz z powodu picia bliskiej Ci osoby i z tego powodu czujesz się zagrożona, bezradna i bezsilna
- przyjdź do Klubu po poradę

Jeśli Ty, lub bliska Ci osoba ma problem z narkotykami lub innymi środkami chemicznymi
- przyjdź do Klubu, pomożemy

Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu
- w Klubie Abstynenta dowiesz się, że jest to możliwe, oraz jak to zrobić


 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER