KLUB ABSTYNENTA

Regulamin Klubu Abstynenta w Świebodzicach

 
Postanowienia ogólne
 1. Klub Abstynenta w Świebodzicach zwany dalej "Klubem" ma na celu niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepijącym alkoholu niezależnie od tego czy są osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi, czy też osobami nie mającymi problemu uzależnienia, ale prowadzącymi trzeźwy styl życia, którego wartości pragną rozwijać i upowszechniać w środowisku lokalnym.
 2. Siedziba Klubu mieści się w Świebodzicach ul.Parkowej 4
 3. Osoby korzystające z oferty Klubu zwane są członkami.
 4. Za całokształt pracy Klubu odpowiada Zarząd Stowarzyszenia "Odnowa".
 5. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej klubowiczów oraz dotacjom.
 6. W celu prawidłowej realizacji celów Klubu możliwe jest zatrudnienie osób.

Cele i metody działania

Cele pracy Klubu:

 1. Propagowanie idei trzeźwości w środowisku lokalnym.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 3. Podtrzymywanie abstynencji przez uzależnionych od alkoholu członków Klubu.
 4. Niesienie wszechstronnej pomocy w procesie zdrowienia i rozwoju członkom Klubu uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.
 5. Edukacja dotycząca problematyki uzależnień i współuzależnień skierowana do wszystkich zainteresowanych.
 6. Informowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości uzyskania pomocy w procesie trzeźwienia.

Metody pracy Klubu:

 1. Udział w realizacji programów administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Organizowanie cyklu otwartych spotkań edukacyjnych dla członków Klubu.
 3. Spotkania grup samopomocowych skupiających członków Klubu i wszystkich chętnych z problemem alkoholowym, oraz członków ich rodzin.
 4. Organizowanie rajdów, wycieczek krajoznawczych i innych form turystyki dla członków Klubu.
 5. Stworzenie możliwości spędzenia czasu wolnego przez udział w zajęciach typowo klubowych: gry towarzyskie, lektura literatury trzeźwościowej.
 6. Organizacja imprez trzeźwościowych na szczeblu lokalnym.
 7. Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań Klubu.

Postanowienia końcowe

 1. Na terenie Klubu zabrania się:
  -  przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  -  uprawiania gier hazardowych.
 2. Wszelkie inicjatywy oraz sprawy sporne należy zgłaszać Zarządowi Stowarzyszenia " Odnowa".
 3. Wszelkie sprawy dotyczące członków Klubu wywieszane są na tablicy ogłoszeń.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z oferty Klubu.

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER