OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KLUB SENIORA

 
Klub Seniora w Świebodzicach jest miejscem spotkań mieszkańców Świebodzic w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Klub Seniora jest także miejscem otwartym dla innych organizacji działających na terenie Gminy Świebodzice, umożliwiając im organizowanie przeróżnych spotkań w siedzibie Klubu.

Siedzibą Klubu Seniora jest:

lokal przy ul. Osiedle Sudeckie 10 (pawilon handlowy I piętro).

Liczba dostępnych miejsc:

Klub dysponuje 50 miejscami (liczba uczestników może być większa z uwagi na system rotacyjny na poszczególnych zajęciach).

Na zajęciach: kinezyterapia, joga, basen, kręgle, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Klub Seniora w Świebodzicach funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30.
Klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Cel i zadania Klubu Seniora:

Celem Klubu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W Klubie organizowane są zajęcia w formie:

 • warsztatów tematycznych,
 • spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w imprezach kulturalnych i sportowych,
 • zajęć sportowych,
 • innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Do zadań Klubu należą:

 • motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich na rzecz innych osób,
 • poprawa stanu psychofizycznego uczestników,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • budowanie więzi międzypokoleniowej,
 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i krajoznawczo-turystycznej,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych,
 • kreowanie wizerunku osoby starszej jako jednostki czynnej społecznie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ STAŁYCH

PONIEDZIAŁEK:

 • 1015-BASEN grupa I

 • 1430- GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 • 830-1630- KAWIARENKA

 

WTOREK:

 • 830-1030- ZAJĘCIA MANUALNE

 • 1200-1300- KRĘGIELNIA grupa I

 • 1300-1400- KRĘGIELNIA grupa II

 • 1430- WSPÓLNE ŚPIEWANIE

 • 830-1630- KAWIARENKA

 

ŚRODA:

 • 930-ZAJĘCIA KULINARNE

 • 1245-1345- KINEZYTERAPIA

 • 1430-1630- ZAJĘCIA  MANUALNE

 • 830-1630- KAWIARENKA

 

CZWARTEK:

 • 1200-1300- TANIEC W KRĘGU

 • 900-1000- JOGA grupa I

 • 1000-1100- JOGA grupa II

 • 830-1630- KAWIARENKA

PIĄTEK:

 • 1015-BASEN

 • 1430-NORDIC WALKING

 • 830-1630- KAWIARENKA


 PLIK DO POBRANIA:

Regulamin organizacyjny KLUBO SENIORA + ZAŁACZNIKI 

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER