OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KLUB SENIORA

 
Klub Seniora w Świebodzicach jest miejscem spotkań mieszkańców Świebodzic w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Klub Seniora jest także miejscem otwartym dla innych organizacji działających na terenie Gminy Świebodzice, umożliwiając im organizowanie przeróżnych spotkań w siedzibie Klubu.

Siedzibą Klubu Seniora jest:

lokal przy ul. Osiedle Sudeckie 10 (pawilon handlowy I piętro).

Liczba dostępnych miejsc:

Klub dysponuje 50 miejscami (liczba uczestników może być większa z uwagi na system rotacyjny na poszczególnych zajęciach).

Na zajęciach: kinezyterapia, joga, basen, kręgle, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Klub Seniora w Świebodzicach funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30.
Klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Cel i zadania Klubu Seniora:

Celem Klubu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W Klubie organizowane są zajęcia w formie:

 • warsztatów tematycznych,
 • spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w imprezach kulturalnych i sportowych,
 • zajęć sportowych,
 • innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Do zadań Klubu należą:

 • motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich na rzecz innych osób,
 • poprawa stanu psychofizycznego uczestników,
 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
 • budowanie więzi międzypokoleniowej,
 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i krajoznawczo-turystycznej,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych,
 • kreowanie wizerunku osoby starszej jako jednostki czynnej społecznie.

 

PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH W KLUBIE SENIORA
(obowiązuje od 2 września 2019 r.)

PONIEDZIAŁEK:

 • 830-1030       WARSZTATY MANUALNE (zajęcia prowadzi P. Alicja Łukaszów)

 • 1015-1130     BASEN  GRUPA I

 

WTOREK:

 • 830-1030        GIMNASTYKA KOREKCYJNA  (zajęcia prowadzi P. Alicja Łukaszów)

 • 1200                KRĘGIELNIA GRUPA I

 • 1300                KRĘGIELNIA GRUPA II

 • 1400                ŚPIEWANIE

 

 ŚRODA:

 • 830-1030          GIMNASTYKA KOREKCYJNA  (zajęcia prowadzi P. Alicja Łukaszów)

 • 1245-1345        KINEZYTERAPIA (zajęcia prowadzi lek. med Halina Nawrocka)

 

CZWARTEK:

 • 830-1030        WARSZTATY MANUALNE (zajęcia prowadzi P. Alicja Łukaszów)

 • 845-945          JOGA GRUPA I (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)

 • 945-1045        JOGA GRUPA II (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)

 

PIĄTEK:

 • 830- 930        KINEZYTERAPIA/PORADNICTWO FIZJOTERAPEUTYCZNE (CO DRUGI TYDZIEŃ OD 13/09)       
                                                                 (zajęcia prowadzi P. Katarzyna Kucek)

 • 1015-1130     BASEN  GRUPA II

 • 1200               WARSZTATY KULINARNE

 

KLUB SENIORA CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.30 – 16.30
(Tel. Kont. 502 336 252)


 PLIK DO POBRANIA:

Regulamin organizacyjny KLUBO SENIORA + ZAŁACZNIKI 

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER