KONKURSY

 

Oferta organizacji pozarządowej  realizacji zadania publicznego: wsparcie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

Konkurs „SLUMER 2010” wskazujący na negatywne skutki sięgania po środki psychoaktywne pn.: „CO WIESZ O ALKOHOLU I NARKOTYKACH”
28.04.2010
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza Konkurs na „SLUMER 2010” wskazujący na negatywne skutki sięgania po środki psychoaktywne pn.: „CO WIESZ O ALKOHOLU I NARKOTYKACH”
Bliższych informacji można uzyskać u pani Aldony Górskiej, pod nr tel. 074/ 6669599 w godz. 7.30- 15.30

| więcej ... |


Burmistrz Miasta Świebodzice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010r. zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 
Tytuł: Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Prowadzenie Klubu Abstynenta.


Zarządzenie Nr 1208/2009
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 15 października 2009 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn.: "Wspieranie działań mających na celu promocje zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Organizacja świebodzickiego tygodnia edukacji zdrowej dla klas IV-VI szkół podstawowych"


Zarządzenie Nr 1199/2009
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 02 października 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn.: "Wspieranie działań mających na celu promocje zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Organizacja świebodzickiego tygodnia edukacji zdrowej dla klas IV-VI szkół podstawowych


Burmistrz Miasta Świebodzice 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

Tytuł: Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Organizacja świebodzickiego tygodnia edukacji zdrowotnej dla kas IV- VI szkół podstawowych.


Zarządzenie Nr 954/2009
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 02 lutego 2009 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn.: „Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Prowadzenie Klubu Abstynenta w Świebodzicach”.

Zarządzenie Nr 902/2008
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 18 grudnia 2008 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w roku 2009 zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zarządzenie Nr 849/2008
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 03 listopada 2008 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji, Działalności Wspomagającej Rozwój Przedsiębiorczości, Promocji i Organizacji Wolontariatu, z zakresu Ochrony Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.
  

Zarządzenie Nr 888/2008
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 01 grudnia 2008 r.
 
w sprawie zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Świebodzice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji, Działalności Wspomagającej Rozwój Przedsiębiorczości, Promocji i Organizacji Wolontariatu, z zakresu Ochrony Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER