OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIESZKANIE CHRONIONE 

 

Mieszkanie Chronione Treningowe

Mieszkanie chronione treningowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsje oraz niewidomych.

Lokal o powierzchni 54,96 m2 przystosowany został w taki sposób, aby jego mieszkańcy mogli nauczyć się w szczególności: samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego a także uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji: kuchnię wyposażoną w nowoczesną lodówkę, kuchenkę wraz z piekarnikiem oraz zmywarkę i zlewozmywak a także w część jadalnianą z dużym stołem i krzesłami dla każdego z lokatorów; dwa pokoje z czego jeden stanowi sypialnie, w której znajdują się 4 łóżka oraz szafki nocne dla każdego z mieszkańców, natomiast drugi z pokoi tzw. pokój dzienny wyposażono w wygodne fotele i stolik oraz telewizor; łazienkę, w której znajduje się wc, kabina z natryskiem a także pralka.

Cele i zadania mieszkania chronionego treningowego.

 1. Mieszkanie chronione treningowe zostało utworzone w celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w tym m. in.:
  1) zabezpieczenia okresowo schronienia osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w stopniu umiarkowanym w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome.
  2) ułatwienia praktycznej realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia z zakresu umiejętności społecznych.

 2. Realizacja programu usamodzielnienia dla użytkowników mieszkania chronionego treningowego polega w szczególności na zapewnieniu usług polegających na nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu umiejętności w zakresie:
  1) samoobsługi;
  2) zaspokajania codziennych potrzeb życiowych;
  3) efektywnego zarządzania czasem;
  4) prowadzenia gospodarstwa domowego;
  5) załatwiania spraw urzędowych;
  6) utrzymania więzi rodzinnych;
  7) uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;
  8) poszukiwania pracy.

Zasady pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym.

O pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym ubiegać się mogą osoby usamodzielniane, które otrzymały skierowanie od pracownika socjalnego, pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, spełniające następujące warunki:

 1. ukończyły 18 rok życia;

 2. wymagają wsparcia w podjęciu samodzielnego życia,

 3. nie są uzależnieni od środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

Czas pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym jest uzależniony od indywidualnych potrzeb osoby usamodzielnionej, jednak nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec zmianie - wydłużeniu.

Skierowanie do mieszkania chronionego treningowego wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wniosku o przyznanie pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym.


PLIK DO POBRANIA:


 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER