FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 Akty prawne

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 6 marca 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 lipca 2017 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2011r. 
w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2011r., nr 73, poz. 395),

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 października 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER