FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 Akty prawne

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624, 777, 952.)

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 8 grudnia 2015 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(Dz.U. z 2015r., poz. 2229),

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2011r. 
w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego
(Dz.U. z 2011r., nr 73, poz. 395),

 

USTAWA  z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego
 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER