FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 Druki do pobrania

 

  


Wniosek o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeń innych

Jakie dokumenty należy złożyć w celu otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych 

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER