PRAWO LOKALNE

Uchwały Rady Miejskiej

   

Uchwała Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 14.12.2018 
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/276/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .

Uchwała Nr III/12/2018
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 14.12.2018 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych .

Uchwała Nr III/11/2018
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 14.12.2018 
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym .

Uchwała Nr XXIX/206/2017
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 19.01.2017 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 dla Gminy Świebodzice

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2016 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 28 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVI 276/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania str.

UCHWAŁA NR XVI/110/2016 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świebodzice na lata 2016 - 2020

UCHWAŁA NR XV/101/2015 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę nr XLVI 276/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała XIV/90/2015
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 listopada 2015 r. 
w sprawie Przyjęcie lokalnego programu pomocy społecznej "Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, bezdomnych i najuboższych dla Miasta Świebodzice" na lata 2016-2019

Uchwała nr XIV/89/2015 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 24 listopada 2015 r. 
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała nr XIV/88/2015 
Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

XLIX/301/2014 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 21.01.2014 
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2014

XLIX/300/2014 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 21.01.2014 
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 dla Gminy Świebodzice

XLIX/299/2014 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 21.01.2014 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

UCHWAŁA NR XLVI/276/2013 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania

XLV/266/2013 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 30.11.2013 
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu

 XVII/96/2011 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 23.11.2011 
w sprawie XVII/96/2011 23.11.2011 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Świebodzice na lata 2011-2015. 

Uchwała Nr VI/26/2011 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 16.02.2011
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Świebodzice.

Uchwała Nr VI/25/2011 
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 16.02.2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Miasta Świebodzice na lata 2011 – 2015.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER