PROGRAM ZA ŻYCIEM

 Informacje ogólne

 

Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" ( Dz. U. z 2019 r. poz. 473)

  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.)

  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. Z 2016 r. poz. 2234)

Wniosek oraz wszelkie informacje na temat jednorazowego świadczenia można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej Zespole Świadczeń Rodzinnych. Obecny adres zespołu: 58-160 Świebodzice, ul. Pl. Dworcowy 1 (pok. 2) Tel:74 666 95 80, 74 666 95 88.

 

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER