PROJEKTY UNIJNE

 Informacje ogólne

 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Na początku 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach przystąpił do realizacji projektu „Wiesz więcej, żyjesz lepiej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Projekt jest skierowany do mieszkańców miasta Świebodzice, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, którzy są długotrwale bezrobotni, w wieku aktywności zawodowej, i nie potrafią lub z różnych przyczyn nie mogą odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans tych osób na rynku pracy, a w efekcie poprawa sytuacji życiowej poprzez zastosowanie form aktywnej integracji, realizowanych w ramach kontraktów socjalnych.

W 2009r w ramach projektu, Ośrodek Pomocy Społecznej objął grupę 18 osób instrumentami aktywnej integracji. W ramach kontraktów socjalnych zastosowano następujące instrumenty o charakterze aktywizacyjnym:

  • aktywizacja społeczna (organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych)
  • aktywizacja zawodowa (organizacja i finansowanie usług wspierających przez doradcę zawodowego)
  • aktywizacja zdrowotna (sfinansowanie terapii psychologicznej i psychospołecznej) W celu zapewnienia uczestnikom projektu możliwości rozwoju, na terenie OPS udostępniono pomieszczenie z przeznaczeniem na spotkania grupowe beneficjentów ostatecznych ze specjalistami, jak również w celu terapii indywidualnych.

Projekt umożliwił również zatrudnienie dwóch pracowników, którzy realizują zadania z zakresu aktywnej integracji, mające na celu wsparcie osób lub rodzin w zakresie podniesienia ich kompetencji życiowych.

Beneficjenci ostateczni projektu korzystają często po raz pierwszy z grupowych i indywidualnych form wsparcia.
Bez wsparcia Europejskiego Funduszu społecznego wymienione działania byłyby nieosiągalne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pracownicy OPS zaangażowani w realizację projektu, dokładają wszelkich starań, aby jego jego odbiór społeczny był zgodny z założeniami, a beneficjenci ostateczni osiągnęli cele wyznaczone przez siebie i projektodawców.

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER