PROJEKTY UNIJNE

 Cel projektu

 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych o małej aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które posiadają niskie lub nieodpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu „Więcej wiesz, żyjesz lepiej” podjęte będą działania zmierzające do zwiększenia kompetencji zawodowych oraz umiejętności społecznych uczestników projektu, w celu umożliwienia im łatwiejszego wejścia na rynek pracy.

Będzie to możliwe poprzez kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizowania kwalifikacji zawodowych.

Dla matek uczestniczących w projekcie zostanie zlikwidowana bariera organizacyjna poprzez objęcie dodatkowymi usługami opiekuńczymi dzieci beneficjentów w gminnym przedszkolu, gdzie pod opieką wykwalifikowanych wychowawców odbywać się będą interesujące zajęcia.

W projekcie „Więcej wiesz, żyjesz lepiej” zostanie docelowo przeszkolonych 24 beneficjentów, którzy po ukończeniu cyklu warsztatów i szkoleń zdobędą nowe umiejętności i certyfikat uprawniający do sprawowania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnym

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER