WOLONTARIAT

 

Może masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym?

Znamy takie osoby, którym mógłbyś pomóc: starsze, niepełnosprawne, dzieci potrzebujące przyjaciela lub pomocy w nauce.
Jest wiele osób samotnych i opuszczonych przez najbliższych. Mieszkają wśród nas i potrzebują trochę pomocy, dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach poszukuje wolontariuszy do pomocy osobom starszym w ich codziennym życiu oraz dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Świetlicy Środowiskowej.

Oferujemy współpracę w zespole ludzi, którzy z potrzeby serca chcą robić coś dla innych.

"Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swojego życia dla innych ?
Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - bliźniemu. (…)
Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, co dokonał ."
Jan Paweł II

Nikt nie oczekuje pracy 8 godzin/dziennie, 7 dni w tygodniu, czasem wystarczy 15 minut, czy 2 godzinki w wolny dzień. Jeśli masz chęć i chcesz pomagać innym przyłącz się do grona wolontariuszy w naszym Ośrodku.


Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. J. Piłsudskiego 8
58-160 Świebodzice
(74) 666-95-84
(74) 666-96-36

Czym jest wolontariat ?

Wolontariat - (z łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Dlaczego warto być wolontariuszem ?

 • możesz poznać nowych ludzi, aktywnie i ciekawie spędzać czas a jednocześnie pomóc innym ludziom

 • zdobywasz doświadczenie zawodowe

 • poznajesz ludzi i instytucje działające w interesującej cię branży

 • jeśli jeszcze do końca nie wiesz, co w życiu chcesz robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny w której chcesz pracować w przyszłości

 • wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie nowych zdolności, umiejętności lub ich rozwoju

 • studenci mogą zdobyć doświadczenie pod okiem specjalistów, a seniorzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem

 • bezrobotny wolontariusz będzie mógł wykazać się swoim doświadczeniem podczas poszukiwania zatrudnienia

Obecnie poszukujemy osoby do pracy wolontariackiej:

 • w świetlicy środowiskowej:

 • jako wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowania kół zainteresowań

 • pomoc w rozwijaniu indywidualnych zdolności dzieci

 • pomoc w nauce oraz odrabianiu lekcji

 • pomoc w organizowaniu gier i zabaw sportowych

Wolontariuszem w świetlicy środowiskowej może być osoba, która:

 • jest pełnoletnia, niekarana

 • została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w świetlicy środowiskowej.
   

 • do pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym w ich codziennym życiu:

 • dotrzymywanie towarzystwa (spacery, towarzyszenie w wizytach u lekarza, umawianie na wizyty lekarskie, można razem wyjść do kina, czy po prostu porozmawiać)

 • pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym

 • pomoc w załatwianiu drobnych spraw w urzędach, bankach czy na poczcie

 • pomoc w drobnych czynnościach domowych

Wolontariuszem do pomocy osobom starszym może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, płeć i wykształcenie.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców (opiekunów prawnych) na świadczenie pomocy wolontarystycznej.

Wolontariat jest taką formą aktywności, która nie wyklucza statusu bezrobotnego i przysługujących w związku z tym uprawnień.

Jeśli chcesz pracować jako wolontariusz w Ośrodku Pomocy Społecznej wypełnij formularz i przynieś go do naszej siedziby lub odeślij mailem: ops@swiebodzice.pl 

Z wolontariuszem zawarta zostanie umowa cywilno - prawna, zwana Porozumieniem o współpracy.
W Porozumieniu będzie określony zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń wolontarystycznych.

Aspekty prawne współpracy z wolontariuszami

 1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności jej dział III Wolontariat. Nowelizacja tej ustawy weszła w życie 12 marca 2010 r.

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.: (Dz. U. Nr. 80, poz 900)

 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. 2099 r. Nr. 175 poz. 1362 z późn. Zm.) 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER