ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Akty prawne

KONTAKT:
tel. (074) 666 96 36
 
 

USTAWA
z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
(tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 35 poz. 230)
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231)
(tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473)

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER