ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Prawo lokalne 

  
PLIKI DO POBRANIA:

 


Uchwała Nr VI/26/2011
Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 16 lutego 2011

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Świebodzice z dnia 16 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 119/2011
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice.


Zarządzenie Nr 850/2013
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 7 lipca 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 119/2011 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 13 kwietnia 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice.


Uchwała Nr XLVI/277/2013
Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 27 listopada 2013

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 986/2013
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice


Zarządzenie Nr 1037/2014
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 17 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 986/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świebodzice


Uchwała Nr XXIX/207/2017
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 19.01.2017 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 dla Gminy Świebodzice


 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER