ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Skład osobowy 

  

Działanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świebodzicach rozpoczęło się 19 kwietnia 2011. Na pierwszym posiedzeniu zostało wyłonione Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w następującym składzie:

  1. Anna Muzyka – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach;

  2. Wiesława Senczyszyn - przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, pedagog szkolny;

  3. Justyna Gąsior – przedstawiciel pozarządowej organizacji działającej na terenie Gminy Świebodzice

  4. Jolanta Kowalczyk - przedstawiciel Komisariatu Policji w Świebodzicach;

  5. Aldona Górska - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świebodzicach;

  6. Beata Sudor - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Świebodzicach;

  7. Beata Pietrzak - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Świdnicy;

  8. Jarosław Jaroński - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Świdnicy.  

  9. Aneta Rajca – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Jako główne zadania przyjęto: interwencję kryzysową skierowaną zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową, oraz w problemy współistniejące.

 

 

|   strona główna  |  do góry  |

   Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świebodzicach - Wszelkie prawa zastrzeżone 
  
design by TONER